Chuyển đến nội dung chính

Obama created slavery

Obama created slavery: Obama brought an entire slave trade to Libya.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này